Δημήτρης Ανθής

Επικοινωνήστε μαζί μου για προσφορές και άλλες απορίες

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Εξοικονόμηση ενέργειας 20% μέχρι το 2020

Η Ευρώπη σπαταλά τουλάχιστον το 20% της ενέργειας που χρησιμοποιεί. Εξοικονομώντας ενέργεια, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της αυξανόμενης καταναλωτικής τάσης που παρουσιάζει και την εξάρτησης της από ορυκτά καύσιμα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες.

Ecolabel

Στο σχέδιο δράσης το οποίο θα  εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια υπογραμμίζεται η σημασία των ελάχιστων προτύπων ενεργειακών επιδόσεων για ένα ευρύ φάσμα συσκευών και εξοπλισμού, από είδη νοικοκυριού (όπως ψυγεία και κλιματιστικές συσκευές, έως βιομηχανικές αντλίες και ανεμιστήρες). Σε συνδυασμό με βαθμολογίες επιδόσεων και μηχανισμούς σήμανσης (Ecolabel), τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων αντιπροσωπεύουν ισχυρότατο εργαλείο απομάκρυνσης μη αποδοτικών προϊόντων από τη αγορά, καθώς  η ενημέρωση των καταναλωτών για τα πλέον αποδοτικά προϊόντα θα μετασχηματίσει την αγορά ώστε να καταστεί ενεργειακώς αποδοτικότερη.

Το σχέδιο δίνει έμφαση στη μείωση των απωλειών στην παραγωγή - μεταφορά και διανομή του ηλεκτρισμού, καθώς και στην βελτίωση του ενεργειακού βαθμού απόδοσης στον τομέα των μεταφορών, με την ανάπτυξη αγορών για ‘καθαρότερα οχήματα’ και την ορθολογικότερη χρήση αυτών. Αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η αλλαγή της συμπεριφοράς μας όσον αφορά τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την ώθηση που πρέπει να δοθεί για την κατασκευή κτιρίων με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και την θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για νέα και ανακαινιζόμενα κτίρια .

Το σχέδιο περιέχει επίσης ορισμένες πρόσθετες προτάσεις για την αύξηση της συνειδητοποίησης  της σημασίας της ενεργειακής απόδοσης μέσω της   εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης, δίνει έμφαση στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων ενεργειακής απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω διεθνών συμπράξεων τονίζοντας τα οφέλη που θα αποκομιστούν .

Το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, όταν εφαρμοστεί πλήρως, θα επιτρέψει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας , θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών θα ενισχύσει την απασχόληση και θα αυξήσει τις εξαγωγές νέας ενεργειακός αποδοτικής τεχνολογίας. Σε ατομικό επίπεδο, μικρές αλλαγές στην καθημερινή ενεργειακή συμπεριφορά μας θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την εκπλήρωση του καθήκοντος που αναλογεί στον καθένα μας .

Σταδιακή κατάργηση των λαμπτήρων πυράκτωσης

Συμφωνά με την οδηγία της Ε.Ε από 1/9/2009 καταργούνται σταδιακά οι λαμπτήρες πυράκτωσης, με στόχο να χρησιμοποιούνται στις οικίες και στον τριτογενή τομέα λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας και στην μείωση εκπομπών CO2.

Η E.E. υιοθέτησε τον Μάρτιο 2009 την νομοθεσία σχετικά με την ορθολογική χρήση προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια. Στα πλαίσια αυτής, σταματούν να διατίθενται στην Ε.Ε. λαμπτήρες πυράκτωσης σταδιακά, ώσπου το 2012 να καταργηθεί οριστικά η χρήση των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Η νέα νομοθεσία εισάγει έννοιες οι οποίες θα βρίσκονται στην συσκευασία κάθε προϊόντος το 2010. Στο μέλλον η ορολογία energy saving/εξοικονόμηση ενέργειας, θα χρησιμοποιείται μόνο για προϊόντα φωτισμού ενεργειακής κλάσης Α. Στην συσκευασία θα αναφέρονται η ισχύς του λαμπτήρα σε watt, η ενεργειακή κλάση, και η θερμοκρασία χρώματος δηλαδή η απόχρωση του φωτός που αποδίδει.

Προϊόντα που θα αποσυρθούν σταδιακά

Στάδιο Ημερομηνία Είδος λαμπτήρα ισχύ
1 1/9/2009 Λαμπτήρες ΜΑΤ (εκτός της Ενεργειακής Κλάσσης A) Διαφανείς λαμπτήρες πυράκτωσης άνω των 80W
2 1/9/2010 Διαφανείς λαμπτήρες πυράκτωσης άνω των 65 W
3 1/9/2011 Διαφανείς λαμπτήρες πυράκτωσης άνω των 45 W
4 1/9/2012 Διαφανείς λαμπτήρες πυράκτωσης άνω των 7 W
5 1/9/2013 Αύξηση των διεθνών στάνταρντ ποιότητας προϊόντων φωτισμού
6 1/9/2016 Κατάργηση λαμπτήρων με Ενεργειακή Κλάση C και κάτω
Author: Δημήτρης Ανθής