Δημήτρης Ανθής

Επικοινωνήστε μαζί μου για προσφορές και άλλες απορίες

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Αλλαγή σε φθηνότερο ρεύμα

Σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, συμβουλεύοντας τους πελάτες μας για όλες τις πιθανές επιλογές τους και αναλαμβάνοντας την διαδικασία αλλαγής παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος. Με την προσωποποιημένη εκπροσώπηση σας έναντι του νέου προμηθευτή ρευματος - φυσικου αεριου, θα σας βοηθήσουμε να μειώσετε τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου εξοικονομώντας χρήματα σε μηνιαία βάση.

Πακέτα υπηρεσιών αλλαγής παρόχου

Πελάτες με παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου απολαμβάνουν προνομιακές τιμές πέραν του αρχικού προγράμματος, δώρα και προσφορές, όπως τα πάγια των Καλοκαιρινών Μηνών (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος)

Για ιδιώτες:

 • Ολοκληρωμένο πακέτο έκδοσης πιστοποιητικού και αλλαγής παρόχου
 • Αποστολή ηλεκτρονικά της ΥΔΕ (πιστοποιητικό) στον ΔΕΔΔΗΕ
 • Κόστος 70 ευρώ

Για επαγγελματίες:

 • Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοικονόμησης
 • Έξυπνες λύσεις (όπως αλλαγή λαμπτήρων σε led)
 • Αλλαγή παρόχου στην εταιρεία ΗΡΩΝ με έκπτωση εως 45% έναντι ΔΕΗ
 • Συνδυασμός προγραμμάτων eco με πράσινο πιστοποιητικό

Τρόποι επικοινωνίας

Αλλαγή παρόχου ρεύματος

Η διαδικασία αλλαγής παρόχου καθίσταται εξαιρετικά απλή και γρήγορη, καθώς θα αναλάβουμε το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών και θα επιλέξουμε μαζί σας το πλέον συμφέρον πρόγραμμα παροχής ενέργειες που προσφέρει η ελληνική αγορά.

Για την ολοκλήρωση αλλαγής προμηθευτή απαιτείται περίπου μία (1) εβδομάδα από την εκπνοή του δικαιώματος υπαναχώρησης (δηλαδή από την υπογραφή της Αίτησης/Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλάζοντας Προμηθευτή να μείνεετε χωρίς ρεύμα, αφού σε κανένα σημείο της διαδικασίας δεν αποσυνδέεται η υπάρχουσα εγκατάσταση από το δίκτυο παροχής ενέργειας. Η αλλαγή είναι καθαρά εμπορική και το ακίνητο (οικία ή επαγγελματικός χώρος) συνεχίζει να ηλεκτροδοτείται κανονικά.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 1. Υπογεγραμμένη Σύβαση & Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
 2. Αντίγραφο όλων των όψεων του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος
 3. Ταυτοποίηση - Ευκρινές αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή Ευκρινές αντίγραφο του διαβατηρίου του αιτούντος
 4. Σε περιπτώσεις που δεν ηλεκτροδοτείται το ακίνητο ή έχει λήξει η ΥΔΕ, απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού για ΔΕΗ που επίσης αναλαμβάνουμε και εκτελούμε με έκπτωση 20% έναντι του αρχικού τιμολογίου

Αλλαγή παρόχου φυσικού αερίου

Τόσο η διαδικασία επιλογής, όσο και η διαδικασία αλλαγής του προμηθευτή φυσικού αερίου μετατρέπεται σε μία ιδιαίτερα απλή διαδικασία όταν πραγματοποιείται σε συνεργασία με έναν ενεργειακό σύμβουλο.

Για την προμήθεια Φυσικού Αερίου απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Προμήθειας μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη, η οποία συνάπτεται στη βάση της Προσφοράς Προμήθειας. Για την υποβολή Αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σύνδεση Φυσικού Αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, της εγκατάστασης του Πελάτη με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 1. Υπογεγραμμένη σύμβαση & Όροι Προμήθειας Φυσικού Αερίου
 2. Αντίγραφο όλων των όψεων Τελευταίου λογαριασμού Φυσικού αερίου
 3. Ταυτοποίηση - Ευκρινές αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή Ευκρινές αντίγραφο του διαβατηρίου του αιτούντος
Author: Δημήτρης Ανθής