Δημήτρης Ανθής

Επικοινωνήστε μαζί μου για προσφορές και άλλες απορίες

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Συχνές ηλεκτρολογικές βλάβες

Η εύρεση των βλαβών αποτελεί από μόνο του μια ξεχωριστή ενότητα, αφού χρειάζεται ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία, αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό Γρήγορα. Σε συνεργασία με τον πελάτη, ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατό.

Η πρώτη επαφή γίνεται από το τηλέφωνο, όπου με τις κατάλληλες ενέργειες και χειρισμούς θα γίνει μία πρώτη προσπάθεια επαναφοράς της εγκατάστασης στην κανονική λειτουργία της. Εάν το πρόβλημα επιμένει, θα πρέπει να γίνει συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών ώστε κατά την επίσκεψη στο χώρο του πελάτη ο ηλεκτρολόγος να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος διαθέτοντας τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία.

Author: Δημήτρης Ανθής