Δημήτρης Ανθής

Επικοινωνήστε μαζί μου για προσφορές και άλλες απορίες

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Προσφερόμενες Εργασίες

Η κύρια δραστηριότητα μας είναι η κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τόσο σε οικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους, η συστηματική συντήρηση αυτών, αλλά και η οργάνωση - επίβλεψη τέτοιων έργων. Στόχος είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται διαρκής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, σεμινάρια κατάρτισης, αλλά και εξειδικευμένο εξοπλισμό τόσο σε μηχανήματα – εργαλεία όσο και σε σύγχρονα υπολογιστικά προγράμματα. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες και ειδικούς συνεργάτες, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό για τους πελάτες μας.

 1. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων
 2. Ανακαινίσεις – επεκτάσεις – μικρομετατροπές - μερεμέτια
 3. Επιδιόρθωση βλαβών
 4. Συντηρήσεις καταστημάτων – γραφείων
 5. Μελέτες – εγκαταστάσεις φωτισμού Επαγγελματικών χώρων
 6. Τοποθέτηση φωτιστικών σε οικιακές εγκαταστάσεις
 7. Αυτοματισμός κτιρίων
 8. Ειδικές εφαρμογές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 9. Γειώσεις

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων

 1. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σπιτιών – κατοικιών: Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών είναι οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Με τον όρο εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εννοούμε όλες τις απαιτούμενες εργασίες όπως σωληνώσεις, καλωδιώσεις ηλεκτρικούς πίνακες κτλ, έτσι ώστε να είναι λειτουργική και προς χρήση η εγκατάσταση
 2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Βιομηχανικού τύπου: Γίνεται αντιληπτό πως σε εφαρμογές που οι απαιτήσεις είναι αυξημένες όπως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις ειδικών εφαρμογών ο τρόπος εγκατάστασης θα διαφέρει και θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις προδιαγραφές κάθε χώρου

Έτσι έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία μπορούμε να υλοποιήσουμε τις παρακάτω εφαρμογές:

 • Τοποθετήσεις μεταλλικών σχαρών για την όδευση καλωδίων
 • Εγκαταστάσεις με βαρέως τύπου σωλήνες τύπου CONDOUR
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών πινάκων
 • Εγκαταστάσεις UPS
 • Τοποθετήσεις φωτιστικών αντιεκρηκτικού τύπου
 • Ισοδυναμικές γειώσεις – γειώσεις μεταλλικών μερών (πχ. σε χειρουργεία)
 • Εγκατάσταση παροχών ηλεκτρικών γραμμών χαμηλής και μέσης τάσης είτε σε σωλήνες είτε σε σχάρες

Ανακαινίσεις – επεκτάσεις – μικρομετατροπές - μερεμέτια

Είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε ανακαινίσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων και καταστημάτων τόσο σε υφιστάμενα κτίσματα όσο και νέα με ιδιαίτερη προσοχή. Με σοβαρότητα εκτελούνται οι εργασίες έτσι ώστε με τις λιγότερο δυνατόν ζημιές και σε σύντομο χρονικό διάστημα το έργο να παραδοθεί και να είναι λειτουργικό και πάλι με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Επιδιόρθωση βλαβών

Άμεση ανταπόκριση - εξυπηρέτηση όλη την ημέρα, γρήγορα, αποτελεσματικά, και σε ανταγωνιστικές τιμές.

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε επαγγελματίες όλο το 24 - ωρο για την αντιμετώπιση προβλημάτων... που προκύπτουν.

Συντηρήσεις καταστημάτων – γραφείων

Οι συντηρήσεις των επαγγελματικών χώρων είναι πολύ σημαντικές γιατί προλαμβάνουν τις βλάβες, κρατούν την εγκατάσταση σε υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας με χαμηλό κόστος λειτουργίας αφού τα πάντα προγραμματίζονται – ελέγχονται. Αυτό επιτυγχάνεται με:

 • Καταγραφή μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Προγραμματισμός συντήρησης πχ. αντικατάσταση λαμπτήρων με βάση το χρόνο ζωής του, ή καθαρισμό των ανταυγαστήρων - κατόπτρων
 • Στοχευμένες παρεμβάσεις, τοποθέτηση χρονοδιακοπτών στα φώτα
 • Προληπτικό έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού – εγκατάσταση

Μελέτες – εγκαταστάσεις φωτισμού Επαγγελματικών χώρων

Οποιαδήποτε κτιριακή εγκατάσταση θα πρέπει να φωτίζεται σωστά, με την μικρότερη δυνατό εγκατεστημένη ισχύ. Αυτό χρειάζεται εμπειρία και γνώση, αλλά και σωστή εκλογή των φωτιστικών της αγοράς. Πλέον όλοι γνωρίζουν ότι μια καλά φωτισμένη εγκατάσταση αυξάνει την παραγωγή του προσωπικού, αναδεικνύει τις λεπτομέρειες των προϊόντων, αυξάνοντας το κέρδος της επιχείρησης.

Τοποθέτηση φωτιστικών σε οικιακές εγκαταστάσεις

Η τοποθέτηση των φωτιστικών σε κτίρια κατοικιών είναι κάτι απλό. Το μόνο που χρειάζεται να γίνουν τα αυτονόητα, Για αυτό έμπειροι τεχνίτες με έμφαση στην λεπτομέρεια, δρώντας με την ανάλογη προσοχή που επιβάλει ο εκάστοτε χώρος, αλλά και με ευγένεια εργάζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 • Αρχιτεκτονικός φωτισμός κήπων

  Ο φωτισμός των εξωτερικών χώρων είναι κάτι σύνθετο. Η δυσκολία να φωτίσεις επαρκώς σε ανοιχτούς χώρους αναδεικνύοντας τις λεπτομέρειες τους χωρίς να υπερφωτίζονται όλα τα υπόλοιπα βρίσκεται στη μεγάλη φωτιζόμενη επιφάνεια που θα πρέπει να φωτιστεί σε διαφορετικά επίπεδα φωτισμού, αλλά και λόγω των εξωτερικών συνθηκών που επιβάλουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας, έτσι η τάση λειτουργίας διαμορφώνεται μόλις στα 12 v ή το πολύ 42 v.(αντί 230)

Αυτοματισμός κτιρίων

 • BMS: Το ακρωνύμιο BMS προέρχεται από τις λέξεις Building Management System. Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις εφαρμόζονται κυρίως σε μεγάλα κτίρια όπως Μουσεία, Βιομηχανικούς χώρους, κτίρια γραφείων κτλ, για να ελέγχουν φωτισμό κλιματισμό ή να παίρνουν πληροφορίες για το κτήριο ή τις συνθήκες σε αυτό σε πραγματικό χρόνο. Η εμπειρία που έχω αποκτήσει τόσο στον τομέα της κατασκευής αλλά και της μελέτης τέτοιων συστημάτων δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις εγκαταστάσεις που υλοποιώ να είναι λειτουργικές και αποδοτικότερες.
 • Instabus - radio bus: Το instabus είναι μια μορφή αυτοματισμού που διαχειρίζεται φωτά κλιματιστικές αερισμούς πολύ εύκολα, το μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με το BMS είναι ότι μόνο με ένα καλώδιο BUS από συσκευή σε συσκευή (ψηφιακά )μπορώ να κάνω οποιαδήποτε χειρισμό. Εφαρμόζεται κυρίως σε μικρότερες κατασκευές, κυρίως για οικιακή χρήση εγκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων. Το radio bus έχει ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με το instabus αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για μικρότερες εφαρμογές. Η μόνη διαφορά που έχει με το instabus είναι ότι δεν υπάρχει καλώδιο bus να συνδέει τα σημεία χειρισμού με τον ηλεκτρολογικό πίνακα γιατί αυτό γίνεται ασύρματα.

Ειδικές εφαρμογές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις

 • Αντιστάθμιση ισχύος (τιμολογιακή μείωση ηλεκτρικού ρεύματος)

  Προσπαθώντας να μειώσουμε το αρχικό κόστος μιας εγκατάστασης δεν δίνουμε τη πρέπουσα σημασία στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Έτσι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι πολύ ενεργοβόρος, με αυξημένη άεργο ισχύ, παρασιτικά φαινόμενα, ταλαντώσεις κτλ. Κανείς δεν μίλαγε για όλα αυτά, όμως έχει διαπιστωθεί, ότι το να σπαταλάς άεργο ενέργεια, είναι ακριβώς το ίδιο με το να σπαταλάς χρήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε, αρχικά να αλλάξουμε νοοτροπία και επειδή αυτό είναι αρκετά δύσκολο, αλλά και δεν επαρκεί, θα πρέπει να λάβουμε αντισταθμιστικά μέτρα, όπως συστοιχίες πυκνωτών τοπικά σε κάποια συσκευή-φωτιστικό ή γενικά σε όλη την εγκατάσταση. Ακούγεται εύκολο αλλά τελικά είναι περισσότερο πολύπλοκο και σε πολλές περιπτώσεις και αναποτελεσματικό. Εύκολο θα ήταν να διαλέξουμε πχ. ένα ψυγείο ή ένα κλιματιστικό καλύτερης ενεργειακής κλάσης. Μέχρι αυτό όμως να γίνει συνείδηση όλων θα γίνεται όλο και πιο επιτακτική η χρήση συστοιχιών πυκνωτών για αντιστάθμιση της άεργο ισχύς, αντιπαρασιτικών φίλτρων και άλλων τέτοιων διατάξεων που θα έρχονται κατασβεστικά να περιορίσουν το πρόβλημα.

 • Παρακολούθηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, μέτρα για εξοικονόμηση

  Αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να γνωρίζουμε που και πότε καταναλώθηκε και για πιο σκοπό, με αλλά λόγια η παρακολούθηση των φορτίων είναι αναγκαία αν θέλουμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Για τον σκοπό αυτό εγκαθιστούμε αναλυτές ενέργειας, που κάνουν καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας, αλλά και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως της τάσης του ρεύματος της συχνότητας του συνφ κτλ. Όλα αυτά συνυπολογίζονται μέχρι να καταλήξουμε στο τι χρειάζεται η κάθε εγκατάσταση. Πολλές φορές η λύση είναι πολύ απλή, απλά κάποιος δεν έκλεισε τα φώτα, ή δεν κλείσαμε το κλιματιστικό φεύγοντας. Τελευταία σαν μέτρο για μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας αποδείχθηκε ότι είναι η χρήση καταγραφικών συσκευών. Παρατηρήθηκε ότι όλοι άρχισαν να συμπεριφέρνονται λίγο πιο υπεύθυνα, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Συστήματα ασφαλείας

 • Εγκατάσταση συναγερμού

  Έλεγχος της υπάρχουσας καλωδίωσης, προεγκατάσταση-εγκατάσταση μαγνητικών επαφών, τοποθέτηση και σύνδεση των συστημάτων ασφαλείας. Σε νέες εγκαταστάσεις γίνεται πλήρης μελέτη από την αρχή και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καλωδίωση υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης.

 • Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης

  Είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε από πολύ απλές εφαρμογές ως και πολύ συνθέτες εγκαταστάσεις. Όπως και στις εγκαταστάσεις των συστημάτων ασφαλείας μπορούμε να φτιάξουμε τη μελέτη, να υλοποιήσουμε την εγκατάσταση των ηλεκτρικών γραμμών με ειδικού τύπο καλώδιο και τέλος την τοποθέτηση και σύνδεση του κατάλληλου κέντρου με των βοηθητικών εξαρτημάτων του όπως κεφαλές πυρανίχνευσης υαλόθραυστα, σειρήνες κτλ.

 • Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV)

  Εγκαταστάσεις CCTV είναι οι εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με σκοπό την παρακολούθηση και την καταγραφή . Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις εφαρμόζονται κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους όπως σε μαγαζιά, γραφεία, τράπεζες. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν τις κάμερες, το κέντρο ελέγχου με τα καταγραφικά μηχανήματα τα μόνιτορ και τα ηχεία. Πολύ υπεύθυνα αναλαμβάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος το στήσιμο ενός τέτοιου συστήματος.

Οπτικοακουστικά συστήματα

 • Εγκατάσταση θυροτηλεφώνων – θυροτηλεοράσεων

  Τόσο σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις όσο και σε νέες εύκολα γρήγορα και χωρίς πολλά μερεμέτια με μικρό κόστος μπορώ να εγκαταστήσω ένα σύστημα θυροτηλεόρασης. Όσο για παλιές εγκαταστάσεις που τα καλώδια είναι τελείως κατεστραμμένα τότε η αντικατάσταση των καλωδίων είναι αναπόφευκτη.

 • Εγκατάσταση τηλεφώνων – δικτύου Η/Υ (δομημένη καλωδίωση)

  Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων όπως λέγονται, πραγματοποιούνται συνήθως σε κτίρια γραφείων, μαγαζιών ή σε πολυτελείς κατοικίες. Χρειάζονται γνώση, εμπειρία αλλά και κατάλληλα όργανα για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

 • Ηχητικές εγκαταστάσεις – στολισμοί- φωτισμοί χώρων

  Είμαστε σε θέση να εγκαταστήσουμε από ένα απλό ηχητικό σύστημα μέχρι και πολύ πολύπλοκο. Εξίσου στολίζουμε κήπους για γιορτές, ειδικές εκδηλώσεις, γάμους ή οτιδήποτε χρειάζεται ηλεκτρολογική υποστήριξη.

 • Εγκατάσταση κεραιών (TV)

  Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε τη δομή των ηλεκτρικών γραμμών, να τις εγκαταστήσουμε τόσο σε νέες εγκαταστάσεις όσο και σε παλιές πολυκατοικίες, όσο και να τοποθετήσουμε και να συντονίσουμε τις κεραίες σε αυτές.

Γειώσεις

Το σημαντικότερο στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι η εφαρμογή του κατάλληλου τύπου γείωσης. Είμαι σε θέση να υλοποιήσω και να πιστοποιήσω μέσω κατάλληλων μετρήσεων την αποτελεσματικότητα της γείωσης που εφαρμόστηκε. Παρακάτω φαίνονται μερικά είδη γειώσεων που μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά πέρα από τη γείωση ράβδου για καλύτερο αποτέλεσμα.

 • Τρίγωνα γειώσεως
 • θεμελιακές γειώσεις, ταινίας
 • περιμετρική γείωση αγωγού
 • συμπληρωματικές-βελτιωτικές, χρήση τεραφίλ
 • ισοδυναμικές γειώσεις
 • αντικεραυνικές γειώσεις, αλεξικέραυνα

Ηλεκτρολόγοι βάρδιας – προσωπικό ασφαλείας

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε ειδικευμένο προσωπικό σαν ηλεκτρολόγοι βάρδιας για την κάλυψη αναγκών ή προσωπικού ασφαλείας.

 • Εκθεσιακά κέντρα χώροι

  Η μεγάλη εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μας δίνει την δυνατότητα στην υλοποίηση και των πιο ειδικών εφαρμογών. Έτσι εύκολα γρήγορα και με μεγάλη ασφάλεια φτιάχνουμε εφαρμογές από ένα απλό περίπτερο ή ακόμα και έναν ολόκληρο χώρο. Τοποθετώντας φωτιστικά, προβολείς, πίνακες, οπτικοακουστικά συστήματα ή ότι άλλο μας ζητηθεί.

 • Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών

  Είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε μια πλήρη τεχνοοικονομική πρόταση για την εγκατάσταση ενός απλού φωτοβολταϊκού στην ταράτσα ή την στέγη μιας πολυκατοικίας, έως ενός φωτοβολταϊκού πάρκου. Μπορούμε να ικανοποιήσουμε κάθε σας ανάγκη, προτείνοντας αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις σε οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.


Author: Δημήτρης Ανθής