Δημήτρης Ανθής

Επικοινωνήστε μαζί μου για προσφορές και άλλες απορίες

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας

Ο θερμοσίφωνας είναι μια ηλεκτρική συσκευή που μας ζεσταίνει το νερό. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά επικίνδυνο, καθώς αν το νερό και ο ηλεκτρισμός δυο έρθουν σε επαφή θα δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα. Τα βασικά μέρη ενός θερμοσίφωνα είναι ο Θερμοστάτης και η Αντίσταση.

Επικοινωνήστε μαζί μου για υπεύθυνη εργασία (Χρόνος 2 ώρες / Κόστος έως 70 ευρώ)

Το κόστος επισκευής εξαρτάται από το είδος του θερμοσίφωνα. Σε οικιακές εγκαταστάσεις με συνηθισμένες αντιστάσεις το κόστος επισκευής δεν ξεπερνά τα 70 ευρώ.

Η διαδικασία αλλαγής είναι απλή. Θα πρέπει να περιμένουμε να αδειάσει όλο το νερό από τον θερμοσίφωνα και στη συνέχεια να αλλάξουμε την αντίσταση. Ξαναγεμίζουμε με νερό τον θερμοσίφωνα και ελέγχουμε αν ζεσταίνει το νερό.

Author: Δημήτρης Ανθής