Γιάννης Ανδρουλάκης

e-epaggelmaties "αποκτήστε επαγγελματική στέγη στο διαδίκτυο"

Windows XP: Παράθυρα στο Μέλλον (Σελίδα 1η)

Καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 25ης Οκτωβρίου για την κυκλοφορία των Windows ΧΡ πλησιάζει, όλοι οι χρήστες, τελικοί καταναλωτές και επαγγελματίες, αισθάνονται ότι το νέο λειτουργικό σύστημα είναι φορέας μεγάλων αλλαγών, των μεγαλύτερων από την εμφάνιση των Windows 95. Τα Windows ΧΡ αποτελούν το καταληκτικό σημείο των προσπαθειών της Microsoft να ενώσει τη γραμμή των "καταναλωτικών" λειτουργικών της (Windows 95/98/Me) με αυτήν των "επαγγελματικών" Windows ΝΤ/2000, συνδυάζοντας την ελκυστική ευχρηστία των μεν με τη σταθερότητα των δε. Ακόμη, το νέο λειτουργικό είναι πολύ πιο πλούσιο και ογκώδες απ' οποιονδήποτε προκάτοχό του και κάνει χρήση της διαδικασίας Windows Ρroduct Αctiνation (WΡΑ) που γνωρίσαμε με το Office ΧΡ και αποτελεί τη ριζική στροφή της Microsoft στο θέμα της προστασίας των προϊόντων της από αθέμιτη χρήση. Η διαδικασία αυτή, η οποία δεν έχει ακόμα γίνει ευρύτερα κατανοητή, σε συνδυασμό με τα νέα χαρακτηριστικά έχει δημιουργήσει ένα κλίμα επιφυλακτικότητας και αναμονής. Οι περισσότεροι οικιακοί χρήστες προβληματίζονται ως προς τη σκοπιμότητα αγοράς του προϊόντος και περιμένουν τις πρώτες εμπειρίες και αντιδράσεις προτού αποφασίσουν τη διάθεση ενός καθ' όλα αξιοσέβαστου ποσού για την απόκτησή του. Ανάλογος προβληματισμός υπάρχει και στις μικρές επιχειρήσεις, κυρίως όσον αφορά στο ποια από τις εκδόσεις του λειτουργικού ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες τους.

Στις επόμενες σελίδες θα μπορέσετε να ενημερωθείτε για τις διαφορετικές εκδόσεις των Windows ΧΡ και για το hardware που απαιτείται, ώστε να επιλέξετε αυτήν που Θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας. Παράλληλα, θα εξηγήσουμε αναλυτικά τη διαβόητη διαδικασία Αctiνation και τους λόγους που υπαγόρευσαν την ενσωμάτωσή της, ενώ επίσης θα αναλύσουμε τους στόχους που έθεσε η Microsoft με τη δημιουργία του νέου γραφικού περιβάλλοντος (Whistler). Φυσικά, δεν Θα παραλείψουμε την περιγραφή των νέων χαρακτηριστικών για τις αναβαθμισμένες εφαρμογές που προσφέρονται δωρεάν, όπως οι Ιnternet Εxplorer, Outlook Εxpress και Moνie Maker.
Από την εμπειρία που αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια των δοκιμών, μπορούμε με βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι τα Windows ΧΡ δεν αποτελούν μία απλή αισθητική αναβάθμιση έναντι των προηγούμενων εκδόσεων. Η εταιρεία δεν προσφέρει άλλο ένα Serνice Ρack για τα Windows 2000, αλλά ένα ριζικά ανασχεδιασμένο προϊόν που βασίζεται σε μία νέα φιλοσοφία: τη δημιουργία ενός φιλικού, σταθερού και αξιόπιστου λειτουργικού συστήματος. Παρ' όλο που ο πυρήνας του βασίζεται στην τεχνολογία των Windows ΝΤ, ο δρόμος προς το τελικό προϊόν κάθε άλλο παρά απλός και σύντομος ήταν. Απαιτήθηκε η συνδυασμένη εργασία χιλιάδων προγραμματιστών που ύστερα από δύο χρόνια εργασίας παρήγαγαν περίπου 2 εκατομμύρια γραμμές κώδικα και αρκετές προεκδόσεις του συστήματος για εκτίμηση και ελέγχους.

Εκδόσεις και απαιτήσεις των Windows ΧΡ

Τ α Windοws ΧΡ είναι το πρώτο "οικουμενικό" λειτουργικό σύστημα της Μicrosoft, το οποίο απευθύνεται ταυτόχρονα σε τελικούς χρήστες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιοκτήτες 64bit σταθμών εργασίας. Για καθεμία από αυτές τις κατηγορίες χρηστών, προσφέρεται και μία διαφορετική έκδοση του λειτουργικού. Παρ' όλα αυτά, η επιλογή κάποιας συγκεκριμένης έκδοσης ειδικά για ιδιώτες που στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν τα Windοws 2000 αλλά και για μικρές επιχειρήσεις δεν είναι πάντα εύκολη. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά αλλά και τις απαιτήσεις καθεμίας από τις τρεις εκδόσεις του λειτουργικού.

Τα κουτιά των Windows XP Home και Professional Edition

Home Εdition: Η έκδοση αυτή προορίζεται για τους οικιακούς χρήστες και τις μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν administrator. Η κυριότερη διαφορά της σε σχέση με τα Windοws 2000 είναι η εισαγωγή του νέου γραφικού περιβάλλοντος (user interface), που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του χρήστη. Η Μicrοsοft, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης multimedia αλλά
και επικοινωνιακής πλατφόρμας, ενσωμάτωσε στο λειτουργικό σύστημα ισχυρές δυνατότητες διαχείρισης mυltimedia περιεχομένου και δικτύωσης. Η εγκατάσταση οικιακών ή εταιρικών δικτύων έχει αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει Computer sharing, Ιnternet connection sharing και Firewall, καθώς και τη λειτουργία Network bridge που επιτρέπει τη γρήγορη ένωση δύο διαφορετικών δικτύων. Αλλά και τα προγράμματα instant messaging και τηλεσυνδιασκέψεων, που χρησιμοποιεί η πλειονότητα των εφήβων, επιτρέπουν για πρώτη φορά την άμεση και ολοκληρωμένη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.

Ρrofessional Εdition: H έκδοση Ρrofessional έχει σχεδιαστεί για εταιρικούς χρήστες και προσφέρει υψηλού επιπέδου επεκτασιμότητα και ασφάλεια. Αποτελεί ένα υπερσύνολο των δυνατοτήτων της προηγούμενης έκδοσης, περιλαμβάνοντας αρκετά νέα χαρακτηριστικά που ενώ θεωρούνται σημαντικά για τον κόσμο των επιχειρήσεων, θα ήταν περιττά και θα μπέρδευαν τον απλό χρήστη. H λειτουργία Remote Desktop έχει σχεδιαστεί για εταιρικούς χρήστες, επιτρέποντας την πρόσβαση στον υπολογιστή του γραφείου μέσω οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος υποστηρίζει Τerminal Serνices (π.χ. Windows 98). Το σύστημα Backup and Αutomated System Recoνery (ΑSR) επιτρέπει τη γρήγορη επαναφορά του συστήματος από κάποιο καταστροφικό λάθος, ενώ το File-leνel access control επιτρέπει στους administrators να περιορίσουν την πρόσβαση των χρηστών σε αρχεία, καταλόγους, serνers κ.λπ. Σημαντική κρίνεται και η υποστήριξη για Εncrypting File System (ΕFS) που προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών μέσω κρυπτογράφησης, ενώ έχει ακόμη ενσωματωθεί η δυνατότητα αποστολής fax, η υποστήριξη δύο επεξεργαστών και Μultilanguage support.

64 bit Edition: H έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της νέας γραμμής παραγωγής της Μicrosoft, με προϊόντα που Θα υποστηρίζουν 64 bit επεξεργαστές, όπως ο Ιtaniυm της Ιntel. Προορίζεται για technical workstations και εξειδικευμένες εργασίες της βιομηχανίας, που δημιουργούν υψηλές ανάγκες αξιοπιστίας. Από πλευράς χαρακτηριστικών, η 64 bit έκδοση δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Εμφαση έχει δοθεί στηΙ συμβατότητα με 32 bit εφαρμογές, ενώ η υποστήριξη για DOS και 16 bit υποσυστήματα έχει αφαιρεθεί. Παράλληλα, έχουν απενεργοποιηθεί τα Windows Ρrodυct Αctiνation (η 64 bit πλατφόρμα δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα πειρατείας), NetΜeeting, Windows Μedia Ρlayer, Remote Αssistance, Power management sleep states, Ιntrared και υποστήριξη για εγγραφή CD.

Τύποι και διαδικασία εγκατάστασης

Σύμφωνα με τη Μicrosoft, το ελάχιστο σύστημα που επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των Windοws ΧΡ αποτελείται από υπολογιστή με επεξεργαστή στα 233ΜHz και 64ΜΒ RΑΜ. Το προτεινόμενο σύστημα παρουσιάζει ελαφρά υψηλότερες απαιτήσεις, περιλαμβάνοντας επεξεργαστή στα 300ΜΗz και 128ΜΒ RΑΜ. Και στις δύο περιπτώσεις, η εγκατάσταση δεν είναι δυνατή αν δεν διατίθεται τουλάχιστον 1,5GB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο. Οι προαναφερθείσες απαιτήσεις χαρακτηρίζονται μάλλον αισιόδοξες, αφού σε καμία περίπτωση δεν θα συστήναμε την εγκατάσταση των Windows ΧΡ σε υπολογιστή κατώτερο από Ρentium ΙΙΙ  500ΜHz και 128ΜΒ μνήμη.

Η εγκατάσταση των Windows ΧΡ στον υπολογιστή του τελικού χρήστη μπορεί να γίνει ακολουθώντας τρία διαφορετικά σενάρια. Σύμφωνα με το πρώτο, ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών Θα παραλάβει το λειτουργικό σύστημα προεγκατεστημένο σε κάποιο νέο ΡC. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα πρέπει απλώς να συμπληρώσει ένα μικρό μέρος του Setup, που ονομάζεται Out Of Βοx Experience (ΟΟΒΕ). Το δεύτερο σενάριο απευθύνεται στην πλειονότητα των χρηστών, οι οποίοι διαθέτοντας ήδη κάποια προηγούμενη έκδοση των Windows θα θελήσουν να αναβαθμίσουν το λειτουργικό σύστημά τους. Τα Windows ΧΡ υποστηρίζουν αναβαθμίσεις τόσο από Windows 98, 98 SΕ και Μillennium Εdition όσο και από Windows ΝΤ 4.0 και 2000. Τέλος, κάποιοι χρήστες θα προτιμήσουν να εγκαταστήσουν το προϊόν σε καθαρό υπoλογιστή είτε κάνοντας fοrmat στον σκληρό δίσκο τους είτε αγοράζοντας κάποιο νέο στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται clean installation.

Προεγκατεστημένα Windows ΧΡ: Η διαδικασία Out Of Βοx Εxperience (ΟΟΒΕ) στα Windows ΧΡ παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με αυτή των Windows Μe. Βασίζεται στον ίδιο Wizard και παρ' όλο που έχει ενσωματωθεί η ενεργοποίηση του προϊόντος μέσω του Windows Ρroduct Αctiνation (WΡΑ), διαδικασία για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, απαιτείται ελάχιστος χρόνος για την ολοκλήρωσή της. O σημαντικότερος στόχος της είναι η παραμετροποίηση του λειτουργικού και η εξοικείωση του χρήστη στο νέο περιβάλλον, απευθυνόμενη κυρίως σε όσους δεν έχουν την απαιτούμενη πείρα στους υπολογιστές και τα λειτουργικά συστήματα της Μicrosoft. Έτσι, κατά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή (boot), το σύστημα μας καλωσορίζει με έναν... μάγο που μας συστήνεται ως Μerlin και μας καθοδηγεί στα βήματα που ακολουθούν. Τα κυριότερα στάδια αφορούν στις ρυθμίσεις γλώσσας, περιοχής (region settings), πληκτρολογίου κ.λπ. Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων, ακολουθεί η εισαγωγή του 25ψήφιου product key και το σύστημα επανεκκινείται.

Αναβάθμιση: Για όσους επιλέξουν τη λύση της αναβάθμισης από προηγούμενο λειτουργικό σύστημα, η Μicrosoft υπόσχεται μία
εύκολη και απρόσκοπτη διαδικασία εγκατάστασης. Για το λόγο αυτόν, έχει συμπεριληφθεί ένα επιπρόσθετο μέτρο προστασίας, ώστε σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, ο χρήστης να μπορέσει εύκολα να επαναφέρει το σύστημά του. Όταν, λοιπόν, η εγκατάσταση γίνεται πάνω από Windows 9x/Μe, το πρόγραμμα εγκατάστασης δημιουργεί αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας (backup) του προηγούμενου λειτουργικού, σώζοντας έτσι το χρήστη από πιθανές περιπέτειες. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της εταιρείας να μην το ενσωματώσει στην περίπτωση αναβάθμισης από Windows ΝΤ 4.0 και 2000. Σύμφωνα με τη Μicrosoft, οι ομοιότητες που παρουσιάζει η αρχιτεκτονική των Windows ΧΡ με τα Windows ΝΤ και 2000 είναι τόσο μεγάλες, που εγγυώνται την ομαλή αναβάθμιση στη νέα έκδοση.

Καθαρή εγκατάσταση: Η εγκατάσταση σε "καθαρό" υπολογιστή δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ανάλογη διαδικασία σε Windows 2000. Παρ' όλα αυτά, έχουν συμπεριληφθεί κάποια νέα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν τη δυνατότητα διάγνωσης και επιδιόρθωσης τυχόν προβλημάτων. Έτσι, κατά την εγκατάσταση από κάποιο bootable CDROΜ, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αμέσως τη λειτουργία Αutomated System Recoνery (ΑSR) πιέζοντας το πλήκτρο F5. Στην περίπτωση των Windows 2000, η επιλογή αυτή ήταν αρχικά απενεργοποιημένη και γινόταν διαθέσιμη μετά την ολοκλήρωση της χρονοβόρας διαδικασίας αντιγραφής των αρχείων του λειτουργικού συστήματος.

Νέα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα κατά την εγκατάσταση των Windows ήταν η έλλειψη υποστήριξης για συσκευές που κυκλοφόρησαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Όπως είναι φυσικό, τα Windows 98 δεν περιλαμβάνουν υποστήριξη για προϊόντα που εμφανίστηκαν το 2000, προβληματίζοντας έτσι τους χρήστες που προβαίνουν σε επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματός τους. Η λειτουργία Dynamic Update αναλαμβάνει την επίλυση του προβλήματος αυτού, επιτρέποντας στα Windows ΧΡ να ανανεώνουν μέσω Ιnternet τη βάση των οδηγών (driνer database) που περιλαμβάνουν, αλλά και τις ίδιες τις ρουτίνες εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό, το λειτουργικό σύστημα διατηρείται συνεχώς ενημερωμένο και παρέχει υποστήριξη για προϊόντα που κυκλοφόρησαν αρκετά χρόνια ύστερα από αυτό.

Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα αυτόματης εγκατάστασης σε πολλαπλούς υπολογιστές, χωρίς να απαιτείται η παρουσία κάποιου
χρήστη (υnattended installatiοn). Οπως και με τα Windows 2000, τα Windows ΧΡ υποστηρίζουν ποικιλία αυτοματοποιημένων τύπων εγκατάστασης διευκολύνοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις. Για τους κατασκευαστές υπολογιστών, γίνεται για πρώτη φορά δυνατή η εισαγωγή των στοιχείων του πελάτη στο αρχείο υnattend.txt, ώστε ο χρήστης να παραλάβει ένα πλήρως ενημερωμένο με τις προσωπικές πληροφορίες του σύστημα. Παράλληλα, είναι δυνατή η παραμετροποίηση των λειτουργιών Βοήθειας και Υποστήριξης (Help and Sυρpοrt), αλλά και του συστήματος Βοήθειας των Windows ΧΡ. Όμως, και οι διαχειριστές δικτύου (administratοrs) θα μείνουν ευχαριστημένοι, αφού μπορούν να ενημερώσουν μία φορά τους driνers του λειτουργικού μέσω της λειτουργίας Dynamic Update και να χρησιμοποιήσουν τους νέους οδηγούς στα υπόλοιπα αυτοματοποιημένα script εγκατάστασης.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε στη λειτουργία Check System Compatibility. Μέσω αυτής, τα Windows ΧΡ ελέγχουν τόσο το hardware όσο και το sοftware που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη και δημιουργούν μία λίστα με πιθανά προβλήματα (Upgrade Repοrt). Παράλληλα, στη διεύθυνση http://www.micrοsοft.cοm/windοwsxρ/partners/catalog.asp η εταιρεία Θα περιλάβει σύντομα μία εκτενή λίστα με προγράμματα και προϊόντα που λειτουργούν σωστά με το νέο λειτουργικό σύστημα, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν εκ των προτέρων για τα προβλήματα που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν.

Η διαδικασία εγκατάστασης

Η εγκατάσταση των Wndows ΧΡ δεν θα αποτελέσει πρόβλημα ούτε για τους έμπειρους ούτε και για τους άπειρους χρήστες. Τα πλαίσια διαλόγου έχουν μειωθεί σημαντικά και βρίσκονται στην αρχή της διαδικασίας, ώστε αργότερα ο χρήστης να απελευθερωθεί από τον υπολογιστή που θα συνεχίσει αυτόματα το έργο του. Η τακτική αυτή αποδεικνύεται εξαιρετικά επωφελής, αφού για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας απαιτήθηκε χρόνος της τάξεως των 75 λεπτών σε υπολογιστή που περιελάμβανε επεξεργαστή Ρentiυm ΙΙΙ, 500ΜΗz με 128ΜΒ μνήμης και DVDR0Μ ταχύτητας 16x. Η σύνθεση αυτή αποτελεί σε γενικές γραμμές ένα μετρίων δυνατοτήτων σύστημα, αντιπροσωπεύοντας τους περισσότερους χρήστες στη χώρα μας.

Το κυριότερο σημείο κατά την εγκατάσταση είναι η δυνατότητα αναβάθμισης της βιβλιοθήκης driνers των Windows μέσω του Dynamic Update που προαναφέραμε και η διεξαγωγή του Cοmpatibility Τest. Για την αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερων προβλημάτων, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει και τα δύο στάδια παρατηρώντας έπειτα με προσοχή τη λίστα με το προβληματικό software και hardware που διαθέτει. Μία μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια που μας δημιούργησε ευχάριστη εντύπωση, ήταν η προτροπή των Windows ΧΡ να απενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα antiνirus της ΜcΑfee που έτρεχε στον υπολογιστή μας. Σύμφωνα με το πλαίσιο διαλόγου που άνοιξε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην εγκατάσταση και θα πρέπει να απεγκατασταθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Αφού η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, τα Windοws ΧΡ θα σας ζητήσουν την ενεργοποίηση του προϊόντος μέσω του Windows Ρrοdυct Αctiνatiοn (WΡΑ). Η προτροπή αυτή κάθε άλλο παρά προαιρετική είναι, αφού σε περίπτωση που τα Windows ΧΡ δεν ενεργοποιηθούν εντός 30 ημερών (14 ημερών για beta εκδόσεις), θα σταματήσουν τη λειτουργία τους.

Windows Product Activation

Σκοπός της διαδικασίας Windows Prοdυct Αctiνatiοn (WΡΑ), που γνωρίσαμε για πρώτη φορά στο Office ΧΡ, είναι η μείωση της πειρατείας λογισμικού που είναι γνωστή ως "casual cοpying" ή "sοftlifting". Η πειρατεία αυτή συνίσταται στην αντιγραφή και διανομή του λογισμικού μεταξύ των χρηστών, με τρόπο που συνιστά παραβίαση της άδειας χρήσης του προϊόντος (Εnd User License Αgreement ΕULΑ). Ενα απλό παράδειγμα τέτοιου τύπου πειρατείας είναι η περίπτωση κάποιου χρήστη που ενώ διαθέτει νόμιμο αντίγραφο του λογισμικού και το εγκαθιστά στον υπολογιστή του, στη συνέχεια το παραδίδει σε δεύτερο ή και τρίτο άτομο τα οποία επίσης εγκαθιστούν το λογισμικό. Η πρακτική αυτή αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή πειρατείας και εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής οικονομικής απώλειας από τις εταιρείες κατασκευής λογισμικού.

Τώρα, λοιπόν, η διαδικασία WΡΑ κάνει το ντεμπούτο της και στα ίδια τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο αυτό χαρακτηριστικό όχι μόνο προστατεύει τα οικονομικά της, αλλά παράλληλα οδηγεί τελικά σε καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα για τους καταναλωτές. Εντούτοις, οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν φαίνεται να συμμερίστηκαν τον ενθουσιασμό της εταιρείας για το συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό συνέβαλε το ότι γύρω από τη διαδικασία WΡΑ επικρατούσε σύγχυση και αβεβαιότητα, την οποία η ίδια η Micrοsοft θα έπρεπε προ πολλού να είχε φροντίσει πιο ενεργά να διαλύσει. Ας δούμε, λοιπόν, περί τίνος πρόκειται.

Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου τρόπου προστασίας απευθύνεται περισσότερο στους οικιακούς χρήστες που συνηθίζουν να μοιράζονται το λογισμικό τους με φίλους και γνωστούς. Αντίθετα, οι περισσότεροι εταιρικοί χρήστες δεν Θα χρειασθεί να ασχοληθούν με την ενεργοποίηση των Windows ΧΡ. Όσα αντίγραφα αποκτούνται μέσω των λεγόμενων νοlΙυme licenses, όπως Microsoft Open License, Micrοsοft Select ή Micrοsοft Enterprise Αgreement, δεν περιλαμβάνουν το περίφημο Windows Prοdυct Αctiνatiοn και επομένως δεν απαιτείται η ενεργοποίησή τους. Το σημείο αυτό Θα πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως όσες εταιρείες συνηθίζουν να αποκτούν το λογισμικό τους μέσω των δικτύων λιανικών πωλήσεων, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις δικαιούνται νοlυme license χωρίς να το γνωρίζουν. Η απόκτηση της άδειας αυτής αποτελεί ευκολότερη διαδικασία από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι, αφού το πρόγραμμα Micrοsοft Open Licensing επιτρέπει την απόκτηση της συγκεκριμένης άδειας με την αγορά μόλις 5 αδειών χρήσεως.

Για τους υπόλοιπους χρήστες που θα πρέπει να ασχοληθούν με το WΡΑ, Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διαδικασία αυτή είναι διαφορετική από το registratiοn του προϊόντος. Ενώ λοιπόν τα Windows ΧΡ θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιηθούν για να λειτουργήσουν, η διαδικασία registratiοn δεν είναι απαραίτητη και σε κάθε περίπτωση γίνεται ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση.

Διαδικασία Ενεργοποίησης

Ο Prοduct Αctiνatiοn Wizard απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρώσει τη διαδικασία Αctiνatiοn μέσω Ιnternet, ενώ η ίδια διαδικασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου. Στη δεύτερη περίπτωση, θα απαιτηθεί η καθοδήγηση του χρήστη από την υπηρεσία υποστήριξης της Micrοsοft, με αποτέλεσμα την ελαφρά αυξημένη διάρκεια της ενεργοποίησης. Για όσους πελάτες βρίσκονται στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, η Micrοsοft έχει εγκαταστήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο τηλεφωνικής υποστήριξης με αριθμούς που καλούνται χωρίς χρέωση (tοll free). Για τους υπόλοιπους, η εταιρεία αναπτύσσει παρόμοιο δίκτυο παγκοσμίως σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία θα ολοκληρώνεται γρήγορα και χωρίς προβλήματα. Σε όσες χώρες δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση αριθμών χωρίς χρέωση, το τηλεφώνημα θα είναι τοπικό, ενώ σε όσες περιπτώσεις ούτε η επιλογή αυτή είναι δυνατή, οι πελάτες Θα ενεργοποιούν τα Windows ΧΡ με τηλεφώνημα που θα χρεώνεται στη Micrοsοft!

Λειτουργία του Windows Product Activation

Με ποιον τρόπο, λοιπόν, γίνεται η περίφημη ενεργοποίηση; Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, ο setup Wizard προτρέπει το χρήστη να εισαγάγει το prοdυct key που παρέλαβε μαζί με το CDRΟΜ του προϊόντος. Το κλειδί αυτό αποτελείται από ένα 25ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό, που διαχωρίζεται σε 5 ομάδες (π.χ. BCDFG-12345-ΗJΚLΜ-67890-ΝΡ0RS). Το κλειδί αυτό είναι αυστηρά προσωπικό και ο χρήστης δεν θα πρέπει να το παραδώσει σε άλλο άτομο. Παράλληλα, κάθε αντίγραφο των Windows ΧΡ έχει ένα μοναδικό Ρrοduct ΙD, που αποτελείται από 20 χαρακτήρες, κατανεμημένους ως εξής: 12345-123-1234567-12345 και εμφανίζεται στην καρτέλα Μγ Computer/Ρrοperties.

Πέρα από τους κωδικούς αυτούς, δημιουργείται και ένας νέος, ο οποίος βασίζεται στο hardware (hardware identifier) που απαρτίζει τον υπολογιστή του χρήστη και συγκεντρώνει τα πυρά των επικριτών. Για τη δημιουργία του, σύμφωνα με τη Μicrοsοft, δεν ελέγχονται τα αρχεία, αλλά ούτε και οι προσωπικές πληροφορίες του χρήστη. Μάλιστα, για να διασφαλίσει η Μicrοsοft την ανωνυμία των πελατών της, ο hardware identifier δημιουργείται με μία διαδικασία που είναι γνωστή ως "οne-waγ hash". Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που δεν επιτρέπει τον υπολογισμό των αρχικών πληροφοριών, εξετάζοντας απλώς το τελικό αποτέλεσμά του. Το hardware ID συνδυάζεται με το prοduct ID για να διαμορφώσουν το λεγόμενο installatiοn ΙD, που αποτελεί έναν μοναδικό για κάθε πελάτη κωδικό.

Κατά την ενεργοποίηση του προγράμματος, το installatiοn ID είναι η μόνη πληροφορία που απαιτείται για την ενεργοποίηση των Windows ΧΡ. Η αποστολή του στη Μicrοsοft μπορεί να γίνει μέσω Ιnternet, ενώ αν υπάρχει mοdem αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Ιnternet, ο Αctiνatiοn Wizard θα επιχειρήσει να τηλεφωνήσει αυτόματα σε υπολογιστή της εταιρείας. Αν και οι δύο προσπάθειες αποβούν άκαρπες, θα ζητηθεί από το χρήστη να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Μicrοsοft για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο πελάτης θα κληθεί να δώσει το installatiοn ID και μόνο αυτό, χωρίς καμία επιπλέον προσωπική πληροφορία. Τελικός σκοπός της περίπλοκης αυτής διαδικασίας είναι η δημιουργία μίας σχέσης  σύνδεσης μεταξύ του prοduct ID και του υπολογιστή του χρήστη.

Προς διευκόλυνση των καταναλωτών, η ενεργοποίηση του προϊόντος δεν χρειάζεται να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση εγκατάστασης του προϊόντος. Αντίθετα, τα Windows ΧΡ επιτρέπουν την εκκίνηση και λειτουργία του υπολογιστή, επί 30 ημέρες από
την ημερομηνία εγκατάστασης, περιθώριο που διαφέρει σε άλλα προγράμματα. Ετσι, το Office ΧΡ επιτρέπει την εκκίνηση των εφαρμογών του για 50 φορές, ενώ οι beta εκδόσεις των Windows ΧΡ λειτουργούν για 14 ημέρες από την ημερομηνία εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα Windows ΧΡ εμφανίζουν ένα εικονίδιο στο sγstem tray το οποίο εκκινεί τη διαδικασία Αctiνatiοn. Αν το καθορισμένο διάστημα περάσει, ο υπολογιστής του χρήστη Θα εκκινεί μεν, αλλά η μόνη διαθέσιμη επιλογή θα είναι η ενεργοποίηση του συστήματος.

Επανενεργοποίηση

Ο σημαντικότερος φόβος για τους χρήστες ήταν η πιθανή ανάγκη επανενεργοποίησης του λογισμικού κάθε φορά που προέβαιναν σε αλλαγή της σύνθεσης του υπολογιστή τους. Αν και η Μicrοsοft  επικαλούμενη λόγους ασφαλείας δεν αποκάλυπτε τι ακριβώς προκαλεί την επανάληψη της διαδικασίας, τελικά υπό το βάρος ασφυκτικών πιέσεων αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Πλέον γνωρίζουμε ότι οι υπολογιστές που έρχονται με τα Windows ΧΡ προεγκατεστημένα δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιήσουν σχεδόν ποτέ το λειτουργικό σύστημά τους. Οι εκδόσεις αυτές των Windows ΧΡ έχουν συνδεθεί με το BIOS του υπολογιστή, με αποτέλεσμα η μόνη αναβάθμιση που θα προκαλέσει την επανενεργοποίηση είναι η αλλαγή mainbοard.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα Windows ΧΡ θα επεξεργάζονται τα στοιχεία από 10 τμήματα hardware και θα αποφασίζουν αν απαιτείται ή όχι επανενεργοποίηση. Οι χρήστες Θα μπορούν να αλλάζουν τουλάχιστον 6 τμήματα του hardware χωρίς πρόβλημα, με την προϋπόθεση ότι ο υπολογιστής τους διαθέτει την ίδια κάρτα δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αλλαγές περιορίζονται σε μόλις τρεις ή τέσσερις. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι διαδοχικές αλλαγές του ίδιου hardware (π.χ., κάρτα γραφικών) καταλογίζονται ως μία μόνο αλλαγή, ενώ η προσθήκη νέου hardware στον υπολογιστή δεν λογίζεται ως αλλαγή.

Για να διαβάσετε την επόμενη σελίδα του άρθρου για τα Windows XP, κάντε κλικ εδώ.
Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της γλώσσας XHTML 1 Strict και CSS2
Author: Ioannis Androulakis