Γιάννης Ανδρουλάκης

e-epaggelmaties "αποκτήστε επαγγελματική στέγη στο διαδίκτυο"

Συμπίεση δεδομένων - Συγκριτικό τεστ εργαλείων συμπίεσης

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες κατά το παρελθόν ήταν ο περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος που διέθεταν οι προσωπικοί υπολογιστές. Αναφερόμαστε στην ένδοξη εποχή του DOS, όταν ακόμη οι σκληροί δίσκοι αποτελούσαν μακρινό όνειρο για τον μέσο χρήστη και η μοναδική λύση για την αποθήκευση των προσωπικών αρχείων και των ολοκληρωμένων προγραμμάτων που διέθεταν ήταν οι δισκέτες. Η πιεστική ανάγκη για αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας των υπολογιστών οδήγησε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ανάπτυξη κατάλληλων αλγορίθμων που θα αναλάμβαναν τη συμπίεση των δεδομένων. Στόχος ήταν η έμμεση αύξηση του χώρου αποθήκευσης, έτσι ώστε στον περιορισμένο χώρο μίας δισκέτας να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα αρχεία.

Σήμερα, με την αλματώδη αύξηση της χωρητικότητας των σκληρών δίσκων αλλά και την κυκλοφορία δεκάδων περιφερειακών συσκευών, που επιτρέπουν την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων (zip driνes, CD-RW, tapes κ.λπ.), το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει κατά ένα μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί. Παρόλ' αυτά, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι ανεξάρτητα από τη συνολική χωρητικότητα, ο αποθηκευτικός χώρος των συσκευών παραμένει πεπερασμένος, ενώ, αντίθετα, οι ανάγκες των χρηστών αυξάνουν διαρκώς. Παράλληλα, η εξάπλωση των δικτύων σε ολόκληρο τον κόσμο, με κυριότερο εκπρόσωπο το Internet, υπογράμμισε για ακόμη μία φορά τη χρησιμότητα των συμπιεσμένων αρχείων, που πλέον χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την αποστολή και λήψη δεδομένων σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο.

Ενώ, λοιπόν, παλαιότερα οι τεχνολογίες συμπίεσης χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας των υπολογιστών, σήμερα η κύρια χρήση τους εντοπίζεται στο Internet, όπου αυξάνουν -έμμεσα- το διατιθέμενο bandwidth και συμβάλλουν στην ταχύτερη μεταφορά των δεδομένων.

Τεχνολογίες συμπίεσης

Οι τεχνολογίες συμπίεσης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις απωλεστικές και μη απωλεστικές. Η μη απωλεστική συμπίεση (lοssless cοmpression) επιτρέπει την ανάκτηση του συνόλου των αρχικών πληροφοριών χωρίς καμία απολύτως αλλοίωση και χρησιμοποιείται σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις, όπου καμία μεταβολή της αρχικής πληροφορίας δεν είναι ανεκτή. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση βάσεων δεδομένων, προσωπικών εγγράφων σε Wοrd ή Εxcel κ.λπ.

Αντιθέτως, η απωλεστική συμπίεση (lοssy cοrnpressiοn) βασίζεται στην απώλεια μέρους της αρχικής πληροφορίας και χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία κατά την αποθήκευση εικόνων, μουσικών αρχείων και βίντεο. Οπως είναι φυσικό, η μη απωλεστική συμπίεση έχει κάποια όρια σε ό,τι αφορά το ποσοστό συμπίεσης που μπορεί να επιτύχει, σε αντίθεση με την απωλεστική συμπίεση που επιτρέπει τη ρύθμιση του ποσοστού των πληροφοριών που uα χαθούν, προς όφελος του ποσοστού συμπίεσης που uα επιτευχθεί. Στο παρόν άρθρο θα περιοριστούμε στηn μη απωλεστική συμπίεση και στην παρουσίαση των κυριότερων προγραμμάτων που την υποστηρίζουν.

RUΝ LΕΝGΤΗ ΕΝCΟDΙΝG (RLΕ): Μία από τις απλούστερες τεχνικές συμπίεσης δεδομένων βασίζεται στη μείωση του μεγέθους μίας σειράς επαναλαμβανόμενων χαρακτήρων, που στην ορολογία του συγκεκριμένου αλγορίθμου ονομάζεται "run". Οι επαναλαμβανόμενες αυτές σειρές χαρακτήρων κωδικοποιούνται από τον αλγόριθμο χρησιμοποιώντας δύο μόνον bytes, ένα σύμβολο και έναν αριθμό. Η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συμπίεση οποιουδήποτε τύπου αρχείων, η απόδοσή της όμως, κινείται σε πολύ χαμηλά για τους περισσότερους από αυτούς. Για το λόγο αυτόν, πρακτικά τη συναντάμε μόνο σε αρχεία εικόνων ΤIFF, ΒΜΡ και ΡCΧ. Τα κυριότερα πλεονεκτήματά της είναι ότι υλοποιείται πολύ εύκολα, ενώ η διαδικασία συμπίεσης και αποσυμπίεσης εκτελείται με μεγάλη ταχύτητα.

LZ DΙCΤΙΟΝΑRΥ: Τα περισσότερα από τα προγράμματα συμπίεσης που κυκλοφορούν σήμερα, χρησιμοποιούν κάποια "ποικιλία" του συγκεκριμένου αλγορίθμου συμπίεσης. Το όνομά του προκύπτει από τα αρχικά των δημιουργών του (Lempel και Ζiv), ενώ η λέξη "dictiοnary" αναφέρεται στην εσωτερική λειτουργία του αλγορίθμου που αποθηκεύει σ' ένα "λεξικό" τις λέξεις τις οποίες αντικαθιστά από το αρχικό κείμενο. Με τον τρόπο αυτό, ολόκληρες λέξεις ή φράσεις αντικαθιστώνται από σύμβολα, ενώ μετά το τέλος της διαδικασίας, ο αλγόριθμος θα πρέπει να αποθηκεύσει μαζί με το συμπιεσμένο αρχείο και το λεξικό που κατασκεύασε. Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων ή φράσεων που θα αντικατασταθούν ώστε να προκύψει το βέλτιστο αποτέλεσμα είναι μία αρκετά περίπλοκη διαδικασία, που έχει οδηγήσει σε έναν μεγάλο αριθμό παραλλαγών.

Οπως είναι φυσικό, όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα εμφάνισης μίας λέξης ή φράσης τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να εμφανιστεί στο τελικό λεξικό. Τα περισσότερα κείμενα που είναι γραμμένα σε κάποια φυσική γλώσσα παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό την επανάληψη ενός περιορισμένου αριθμού λέξεων, με αποτέλεσμα η συμπίεση που επιτυγχάνεται να κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Παρόμοια είναι και η κατάσταση κατά τη συμπίεση αρχικού κώδικα (source cοde) κάποιας γλώσσας προγραμματισμού, αφού ο ακόμη μικρότερος αριθμός εντολών που επαναλαμβάνονται διευκολύνει σημαντικά το συγκεκριμένο αλγόριθμο.

Εταιρείες και προγράμματα

Η συμπίεση των αρχείων που κάθε χρήστης αποθηκεύει στον υπολογιστή του, κάθε άλλο παρά ως ασυνήθιστη διαδικασία μπορεί να χαρακτηρισθεί. Δεκάδες εταιρείες έχουν κατά καιρούς δραστηριοποιηθεί στο χώρο, προσφέροντας αξιόλογα προϊόντα, που μερικές φορές γνώρισαν τεράστια διάδοση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν κατάφεραν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό χρηστών. Στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών, που παλιά ονομάζαμε "ΙΒΜ και συμβατοί", ενώ σήμερα χαρακτηρίζουμε ως "πλατφόρμα Wintel", μία εταιρεία έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με τη συμπίεση.

Πρόκειται για την Pkware, που ιδρύθηκε το 1986 από τον Ρhil Κatz, με στόχο την ανάπτυξη μίας τεχνολογίας συμπίεσης, που θα συνδύαζε την ταχύτητα με την αξιοπιστία. Τρία χρόνια αργότερα, η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο fοrmat συμπίεσης αρχείων με την κατάληξη zip, που σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να υποσκελίσει το κυρίαρχο μέχρι τότε arc. Το 1993 η PΚWARE βελτίωσε το προϊόν της, προσθέτοντας το χαρακτηριστικό spanning, που διευκόλυνε σημαντικά την αποθήκευση συμπιεσμένων αρχείων σε προσθαφαιρούμενα μέσα, όπως οι δισκέτες. Τέσσερα χρόνια αργότερα το PΚzip, που πρωτοκυκλοφόρησε σε DOS, μεταφέρεται σε UΝΙΧ, παρέχοντας υποστήριξη για τα χαρακτηριστικά του προηγμένου συστήματος αρχείων που ενσωματώνει το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, όπως τα file permissions. Το 1998 η εταιρεία παρουσίασε τη λειτουργία Patching Self-Extractors, που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν σε συμπιεσμένη μορφή μόνο τις αλλαγές μεταξύ δύο αρχείων, αντί για ολόκληρο το νέο αρχείο, ενώ τον επόμενο χρόνο εισαγάγει τη λειτουργία split, που επιτρέπει το σπάσιμο των συμπιεσμένων αρχείων σε δύο ή περισσότερα κομμάτια. Το 2001 η εταιρεία κατάφερε να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα της συμπίεσης με την ψηφιακή υπογραφή, μέσω της οποίας προσφέρει πλέον τον έλεγχο της γνησιότητας του αποστολέα, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την ασφάλεια των χρηστών. Τέλος, τον περασμένο χρόνο η PΚWARE ήρε τους περιορισμούς σε ό,τι αφορά το συνολικό μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου, καθώς και το συνολικό αριθμό αρχείων που μπορεί να περιέχει, επεκτείνοντας έτσι τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Για τη συνεισφορά της στην τεχνολο­γία συμπίεσης, η εταιρεία έχει τιμηθεί επανειλημμένα με πολλά βραβεία και διακρίσεις.

WinZip ΗΓΕΤΗΣ

Η τελευταία έκδοση του δημοφιλούς προγράμματος συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων WinZip δεν προσφέρει επαναστατικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη. Τα σημαντικότερα νέα χαρακτηριστικά του προγράμματος θα πρέπει να αναζητηθούν στη βελτιωμένη υποστήριξη των Windows ΧΡ, με αποτέλεσμα η εφαρμογή να συνεργάζεται άψογα με τον ενσωματωμένο Windows Εxplοrer, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη διαδικασία συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η εγκατάσταση του προγράμματος δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία, αφού το μόνο ουσιαστικό ερώτημα αφορά στο ίnterface που θα επιλέξει ο χρήστης. Ως γνωστόν, από τις πρώτες κιόλας εκδόσεις του το Winzip προσέφερε δύο διαφορετικές επιλογές, τις οποίες ονομάζει Classic και Wizard. Η πρώτη απευθύνεται σε χρήστες που είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του προγράμματος, ενώ η δεύτερη ακολουθεί μία βήμα προς βήμα προσέγγιση με τη βοήθεια ενός επεξηγηματικού Wizard που καθοδηγεί το χρήστη. Παρόλο που και στις δύο περιπτώσεις η ευχρηστία του προγράμματος είναι εγγυημένη, οι έμπειροι χρήστες γρήγορα θα διαπιστώσουν ότι δεν απαιτείται καν η συμβατική εκκίνηση του προγράμματος, αφού οι εγγραφές που προστίθενται στο "cοntext menu" του Εxplοrer επιτρέπουν τη χρήση έως και του 80% των δυνατοτήτων της εφαρμογής. Οι μόνες περιπτώσεις που απαιτούν την έναρξη της εφαρμογής είναι η προστασία του συμπιεσμένου αρχείου με password και ο έλεγχός του για ιούς. Τέλος, το περιβάλλον της εφαρμογής ακολουθεί τα γνωστά πρότυπα και δεν θα ξενίσει τους χρήστες, αφού περιλαμβάνει μία γραμμή εργαλείων, συμβατικά μενού και το κυρίως παράθυρο, που ονομάζεται " preνiew pane" και εμφανίζει τα περιεχόμε­να του συμπιεσμένου αρχείου.

Βαθμολογία WinZip

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Όπως είναι φυσικό, το WinΖip 8.1 υποστηρίζει πλήρως τις λειτουργίες drag'n'drop και παρέχει εγγενή υποστήριξη για μεγάλο αριθμό συμπιεσμένων formats, όπως τα ΖΙΡ, UUencοde, ΒinΗex, ΤΑR, GΖΙΡ, ΜΙΜΕ και CΑΒ. Παράλληλα, με τη βοήθεια κατάλληλων plug-ins, μπορεί να διαχειριστεί παλαιότερους τύπους συμπιεσμένων αρχείων, όπως ΑRC, ΑRJ και LΗΖ, ενώ αντίθετα η μόνη ουσιαστική έλλειψή του εντοπίζεται στα νεότερα αρχεία RΑR και ΑCΕ. Στα ιδιαίτερα χρήσιμα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνεται η δημιουργία αυτο-αποσυμπιέσιμων αρχείων (self-extracting files) και ο διαχωρισμός των συμπιεσμένων αρχείων σε δύο ή περισσότερα κομμάτια (split). Τέλος, σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση το WίπΖίρ 8.1, επιτρέπει την επιλογή και αποσυμπίεση πολλών αρχείων ταυτοχρόνως, ενώ το νέο εικονίδιο 'Quick Ρick' που βρίσκεται στην taskbar προσφέρει άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες του προγράμματος και στα αρχεία που έχει πρόσφατα διαχειριστεί.

WinRAR

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου προγράμματος έναντι των ανταγωνιστών του είναι η προτίμηση που του δείχνουν οι πειρατές λογισμικού για την παράνομη διανομή των προγραμμάτων που προσφέρουν. Στην επιλογή του ως το κορυφαίο συμπιεστικό εργαλείο των "σκοτεινών" κυκλωμάτων του Internet φαίνεται ότι έχει συμβάλει η αυξημένη ευελιξία του σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μεγάλων συμπιεσμένων αρχείων, χωρισμένων σε δύο ή περισσότερα κομμάτια. Το κύριο πλεονέκτημά του εντοπίζεται στην ονομασία των αρχείων αυτών, τα οποία χρησιμοποιούν ως προέκταση έναν αύξοντα αριθμό, δηλαδή .R00 .R01 .R02 κ.ο.κ. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε όσους χρησιμοποιούν τα newsgroups για την προμήθεια λογισμικού και όχι μόνο, να συγκρίνουν άμεσα τα αρχεία που έχουν με αυτά που τους υπολείπονται και να συμπληρώνουν τις όποιες ελλείψεις τους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η εγκατάσταση του προγράμματος αποδεικνύεται εξαιρετικά απλή, ενώ μία καρτέλα που εμφανίζεται λίγο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει τους τύπους αρχείων που θέλει να συνδέσει με το πρόγραμμα, καθώς και τις εγγραφές που θέλει να προστεθούν στο "cοntext menu" του Windows Εxplorer. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης μπορεί να διατηρεί δύο ή περισσότερα συμπιεστικά προγράμματα ταυτόχρονα και να συνδέει συγκεκριμένες ενέργειες ή τύπους αρχείων με το καθένα. Το περιβάλλον του προγράμματος παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με αυτό του WinΖip, αφού αποτελείται από ένα συμβατικό μενού, μία γραμμή εργαλείων και το κυρίως παράθυρο, που περιλαμβάνει τα αρχεία ή τους καταλόγους που περιλαμβάνονται σε κάποιο συμπιεσμένο αρχείο. Η natiνe υποστήριξη των Windows επιτρέπει στους χρήστες να εκτελέσουν πολλές από τις λειτουργίες του με ένα απλό "δεξί κλικ", ενώ οι χρήστες, που δεν γνωρίζουν πλήρως τις δυνατότητές του θα εκτιμήσουν τον Wizard που επίσης προσφέρεται.

Βαθμολογία WinRAR

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Το κυριότερο πλεονέκτημα του προγράμματος έναντι των υπολοίπων είναι ότι παρέχει υποστήριξη για μία ευρεία γκάμα συμπιεσμένων αρχείων. Πέρα από την πλήρη διαχείριση των RΑR και ΖΙΡ, το WinRΑR 3.0 επιτρέπει, επίσης, την αποσυμπίεση των αρχείων ΑRJ, ΟΑΒ, LΖΗ, ΑCΕ, ΤΑR, GΖ, UUΕ, ΒΖ2, JΑR και ISO. Οι πιο προχωρημένοι χρήστες, που θα αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο για την εκμάθηση των cοmmand line ρυθμίσεων του προγράμματος θα μπορέσουν να κατασκευάσουν και αρχεία SFX, που μεταξύ άλλων μπορούν να περιλάβουν splash screens και κώδικα ΗΤΜL. Στις προχωρημένες δυνατότητες του προγράμματος περιλαμβάνεται η δημιουργία lοg files σχετικά με τα αρχεία που συμπιέστηκαν, η εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτηθεί για τη συμπίεση, η επισκευή κατεστραμμένων αρχείων RΑR, η δημιουργία self-extracting files και, φυσικά, η προστασία μέσω passwοrd.

Αντιθέτως, τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι το fοrmat που χρησιμοποιεί δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε σχέση με τα αρχεία ΖΙΡ, ενώ παράλληλα η ταχύτητα συμπίεσης φαίνεται ότι υστερεί. Το γεγονός αυτό οφείλεται μάλλον στην εσωτερική λειτουργία του προγράμματος, που, από ό,τι φαίνεται, δοκιμάζει τη συμπίεση των αρχείων με αρκετούς εναλλακτικούς αλγορίθμους και, τελικά, επιλέγει αυτόν που επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ιδιαίτερη χρήσιμη λειτουργία αποδείχθηκε η εκτίμηση του χρόνου που απομένει για την ολοκλήρωση της συμπίεσης, χαρακτηριστικό που διευκολύνει τον χρήστη κατά τη συμπίεση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού ή μεγέθους αρχείων.

WinACE

Όσοι ψάχνουν για ένα πρόγραμμα συμπίεσης εναλλακτικό του WinZip, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουν το WίηΑce που αν και δεν απολαμβάνει τη δημοτικότητα του κυριότερου ανταγωνιστή του αποδεικνύεται αρκετά γρήγορο και με δυνατότητες που κανένα άλλο συμπιεστικό πρόγραμμα δεν προσφέρει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Όπως και με τα περισσότερα προγράμματα του είδους, η εγκατάσταση του WinΑce δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία και ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Εντύπωση προκαλεί το έξυπνο λογότυπο "sοmetimes size dοes matters" που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης! Από την πρώτη κιόλας εκκίνηση της εφαρμογής εντύπωση προκαλεί το περιβάλλον, που χωρίζεται στη γραμμή εργαλείων και σε τρία διαφορετικά παράθυρα. Το κυριότερο από αυτά καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης και επιτρέπει στο χρήστη να εξερευνήσει το σκληρό δίσκο, αναζητώντας τα αρχεία που επιθυμεί να συμπιέσει ή να αποσυμπιέσει. Ενα δεύτερο παράθυρο, που καταλαμβάνει το αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο, τη διαθέσιμη μνήμη και το λε­τουργικό σύστημα, ενώ το τρίτο και τελευταίο δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από έναν εύχρηστο quick fίleνiewer.

Βαθμολογία WinACE

Στο σημείο αυτό εντοπίζεται η κυριότερη διαφορά φιλοσοφίας του WinACE σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη διαχείριση των αρχείων του χρήστη σε αντικατάσταση του ενσωματωμένου Windows Εxplorer ή τρίτων fί!e managers. Η επισκόπηση αρχείων αποδεικνύεται εξίσου χρήσιμη, αφού, επιλέγοντας κάποιο αρχείο Excel ή Wοrd, μία σελίδα HTML ή ένα κείμενο σε ΑSCΙΙ μορφή, τα περιεχόμενά του θα εμφανιστούν στον ενσωματωμένο fi!e νίewer. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν εξαντλείται στους παραπάνω τύπους εγγράφων, αφού παρέχεται ανάλογη υποστήριξη για εικόνες τύπου .tίff, .psd, .pdd, .psp, .png, .gif, .bmp, .rle, .dib, ίcο, .bw, .rgb, .rgba, .sgί, .cel, picc, .tga, .νst; .iοb, .νda, .win, . poX, .poo, .scr, .pcd, .ppm, .pgm, .pbm, .cut, pal, rla, .rpf και fax!

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Το WinACE 2.11 μπορεί να δημιουργήσει συμπιεσμένα αρχεία ΑΟΕ, ΖΙΡ, LΗΑ, MS-ΟΑΒ, JΑR, GΖίρ, ΤΑR και GΖippedΤar, ενώ μπορεί να αποσυμπιέσει αρχεία τύπου ΑΟΕ, ΖΙΡ, LΗΑ, ΜS-ΟΑΒ, RΑR, ΑRΟ, ΑRJ, GΖip, ΤΑR, ΖΟΟ και JΑR. Οπως είναι φυσικό, η κατασκευή αυτο­αποσυμπιέσιμων αρχείων (self-extracting archίνes - SFX), η προστασία με ρasswοrd και ο έλεγχος της κατάστασης (integrity check) ή επαναφορά κατεστραμμένων αρχείων επίσης υποστηρίζεται. Για τη συμπίεση αρχείων muλti­media (εικόνες και ήχους), το πρόγραμμα διαθέτει ειδικούς αλγορίθμους για καλύτερα αποτελέσματα, ενώ οι εγγραφές που προσθέτει στο cοntext menu του Windows Εxplorer επιταχύνουν τις λειτουργίες συμπίεσης και αποσυμπίεσης που προσφέρει.

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος βελτιώνει το χρόνο συμπίεσης και αποσυμπίεσης κατά 36%, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, ποσοστό που δεν καταφέραμε, όμως, να επιβεβαιώσουμε στην πράξη. Αντίθετα, η συμπίεση που επιτυγχάνεται είναι η κορυφαία μεταξύ των προγραμμάτων που δοκιμάσαμε, ενώ το πληροφοριακό παράθυρο με τις ενδείξεις του χρόνου που απομένει, την ταχύτητα εργασίας και το χρόνο που έχει ήδη περάσει, ήταν το πιο ολοκληρωμένο και επεξηγηματικό.

PΚΖip 4.5

Πίσω από το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται η εταιρεία PKWare Inc., που πρωτοπαρουσίασε το συμπιεσμένο fοrmat αρχείων ΖΙΡ πριν από μία ολόκληρη δεκαετία. Η νέα έκδοση της εφαρμογής PKzip 4.5 fοr Windows, που διατίθεται αυτόνομα ή με την αγορά της ολοκληρωμένης σουίτας εφαρμογών PKzip Suite 4.5 for Windows, αποτελεί ζωντανή απόδειξη της σημαντικής εξέλιξης που έχουν παρουσιάσει τα συμπιεστικά προγράμματα από την αρχική εμφάνισή τους σε περιβάλλον DOS. Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα που μπορεί να εγγράψει πραγματικά αρχεία ΖΙΡ, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερα από 65.000 αρχεία. Η κατάργηση των σημαντικών αυτών περιορισμών αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προγράμματος έναντι του κύριου ανταγωνιστή του, που δεν είναι άλλος από το WinΖip, του οποίου το μερίδιο στην αγορά θα ζήλευε ακόμη και η Μicrοsοft.

Βαθμολογία PKZip

Το περιβάλλον της εφαρμογής χωρίζεται σε τρία παράθυρα, τις γραμμές εργαλείων στην κορυφή, ένα "preνiew pane" στο κέντρο, που πέρα από τα αρχεία περιλαμβάνει tabs με ορισμένες βασικές λειτουργίες, και, τέλος, ένα τρίτο παράθυρο, που εμφανίζει τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του PKzip είναι η υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής, με την οποία οι αποδέκτες μπορούν να επιβεβαιώσουν την προέλευση των συμπιεσμένων αρχείων. Πέρα από αυτό, υποστηρίζεται η δημιουργία self-extracting files, ο έλεγχος για ιούς, η διαχείριση αρχείων .uυe, .xxe, hqx, .mim, ΑΟL ΜΙΜΕ, .tar, .gz, .tgz, .cab, .jar και άλλων, file splitting και spanning. Οι λιγότεροι έμπειροι χρήστες θα εκτιμήσουν τους wizards που αναλαμβάνουν την καθοδήγηση του χρήστη, ενώ αντίθετα το περιβάλλον του προγράμματος, αν και παρέχει περισσότερες δυνατότητες από το WinΖip, είναι μάλλον περισσότερο περίπλοκο από ό,τι θα περιμέναμε.

Stuffit 7.5 for Windows

Στον κόσμο των Windows το πιο δημοφιλές πρόγραμμα συμπίεσης είναι αναμφισβήτητα το WinΖip, που υποστηρίζει το καθολικό fοrmat συμπίεσης ΖΙΡ. Αντιθέτως, στον αντίπαλο κόσμο των Mac, το Stuffit κρατά τα σκήπτρα χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό τύπο αρχείων με την προέκταση SΙΤ. Η εφαρμογή Stuffit 7.5 for Windows αποτελεί μία γέφυρα μεταξύ των δύο κόσμων, αφού παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και των δύο τύπων αρχείων. Συνδυάζοντας τα καλύτερα χαρακτηριστικά και από τις δύο αυτοκρατορίες, επιτρέπει στους χρήστες του να δημιουργούν συμπιεσμένα αρχεία που μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και γρήγορα στους Mac, ενώ το περιβάλλον του αποδεικνύεται αρκετά εύχρηστο. Το Stυffit υποστηρίζει εγγενώς τις λειτουργίες drag'η'drοp, ενώ το context menu που προστίθεται στον Windows Explοrer διευκολύ­νει ακόμη περισσότερο το χρήστη.

Βαθμολογία Stuffit

Ανάμεσα στα αρχεία που υποστηρίζει πλήρως συναντάμε τα ΟΑΒ, GΖΙΡ, LΖΗ, ΜΙΜΕ, ΡΕ, RΑR, SΙΤ, ΤΑR, UU, UUE και ΖΙΡ, ενώ, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει την αποσυμπίεση των αρχείων ΑΟΕ, ΑRΟ, ΡΑΚ, ΑRJ και ΒinNex. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποιο από τα δύο fοrmats (ΖΙΡ ή SΙΤ) θα είναι το προεπιλεγμένο, ενώ στα προχωρημένα χαρακτηριστικά του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία προστατευμένων αρχείων, η κατάτμηση των μεγάλων συμπιεσμένων αρχείων και η κατασκευή αυτο-αποσυμπιεζόμενων αρχείων.Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα καταφέρνει να συνδυάσει τα πιο δημοφιλή formats συμπίεσης των Windows και των Mac, αποτελώντας μονόδρομο για όσους χρήστες χρειάζονται το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό.

Τι δείχνουν οι μετρήσεις;

Όπως μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε, η αντικειμενικότητα των μετρήσεων είναι σε μεγάλο βαθμό αμφισβητήσιμη, αφού ο τύπος και το μέγεθος των αρχείων που θα επιλέξουμε για να διεξάγουμε τις δοκιμές ταχύτητας, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, σημασία δεν έχει τόσο η μέτρηση της απόδοσης του αλγορίθμου σε όλους τους δυνατούς τύπους αρχείων, παρά μόνο στους πιο αντιπροσωπευτικούς, στο είδος δηλαδή των αρχείων που ο χρήστης κυρίως επιθυμεί να συμπιέσει. Για το λόγο αυτόν, το περιοδικό " Computer Για Ολους" κατασκεύασε τρία διαφορετικά σύνολα, που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Αποτελέσματα μετρήσεων

Το πρώτο περιλαμβάνει αρχεία τύπου Wοrd, Excel, Ρowerpοint και απλού κειμένου, τους δημοφιλέστερους δηλαδή τύπους προσωπικών εγγράφων που χρησιμο­ποιούν οι χρήστες σήμερα, μεγέθους 10MBytes. Το δεύτερο πέριλαμβάνει φωτογραφίες σε μορφή ΤIFF, GIF και JΡG, μεγέθους 100 MBytes, ενώ το τρίτο μικτά εκτελέσιμα αρχεία και βιβλιoθήκες, δηλαδή αρχεία ΕΧΕ και DLL αντίστοιχα, μεγέθους επίσης 100 MBytes. Τέλος, ένα τέταρτο πακέτο αρχείων, με την ονομασία Artificial, χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των αλγορίθμων κάτω από δύσκολες συνθήκες. Περιλαμβάνει αρχεία κειμένου με πoλύ μικρό μέγεθος και χωρίς πολλούς χαρακτήρες που να επαναλαμβάνονται, με αποτέλεσμα οι αλγόριθμοι να μη βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για συμπίεση.

Μετρήσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, τη μεγαλύτερη ταχύτητα έδειξε ότι διαθέτει το ενσωματωμένο συμπιεστικό πρόγραμμα των Windows ΧΡ. Η παράδοξη αυτή κατάταξη εξηγείται εύκολα, αφού η λειτουργία compressed fοlders επιτυγχάνει τη μικρότερη δυνατή συμπίεση μεταξύ των πρoγραμμάτων. Παράλληλα, οι επιδόσεις των Windοws ΧΡ τόσο στο μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου όσο και στην ταχύτητα συμπίεσης, προσέγγιζαν εντυπωσιακά τις αντίστοιχες του WinΖip με τη ρύθμιση nοrmal cοmpression. Στη αντίπερα όχθη, η ταχύτητα αποσυμπίεσης που επιτυγχάνει το Stυffit προκαλεί ιδιαίτερα αρνητικές εντυπώσεις, αφού το χρονόμετρο σταμάτησε σε διπλάσιο ή και τριπλάσιο χρόνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Σε ό,τι αφορά την απόδοση κάθε αλγορίθμου, η κορυφαία επίδοση ανήκει δικαιωματικά στο WinΑCΕ, που κατάφερε να αντεπεξέλθει με μεγάλη επιτυχία και στα τέσσερα διαφορετικά σύνολα αρχείων. Το Stυffit και το WinRΑR αποδείχθηκαν περίπου ισοδύναμα, ενώ τα αρχεία ΖΙΡ σε όλες τις παραλλαγές τους φαίνεται ότι υστερούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Το παρόν και το μέλλον της συμπίεσης

Από τη συγκριτική δοκιμή μεταξύ των πέντε δημοφιλέστερων προγραμμάτων συμπίεσης, δύσκολα προκύπτει κάποιος νικητής. Καθεμία από τις εφαρμογές που εξετάσαμε διαθέτει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, χωρίς καμία από αυτές να καταφέρνει να επικρατήσει σε όλους τους τομείς. Μία προσεκτική ματιά στα διαγράμματα των επιδόσεων αποκαλύπτει ότι το ποσοστό συμπίεσης είναι ανάλογο του χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, παρατήρηση που γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση της ενσωματωμένης λειτουργίας "cοmpressed fοlders" των Windows. Ενώ, λοιπόν, η ταχύτητα που επιτυγχάνουν τα Windows ΧΡ στον τομέα αυτό είναι αξιοζήλευτη, το ποσοστό συμπίεσης που τελικά προσφέρουν, υπολείπεται σημαντικά των εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Παραμένοντας στη Μicrοsοft και στο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα που κατασκευάζει, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη συμφωνία της εταιρείας με την Inner Μedia, με σκοπό την αντικατάσταση του αλγορίθμου συμπίεσης στην επόμενη έκδοση των Windows. Πιο συγκεκριμένα, στις 11 Ιουνίου 2002 ανακοινώθηκε από τις δύο εταιρείες ότι η τεχνολογία DynaΖip που έχει αναπτύξει η δεύτερη, θα αποτελέσει τον κορμό πάνω στον οποίο θα στηριχθούν τα "compressed folders", εξέλιξη που αναμένεται να βελτιώσει συνολικά τις επιδόσεις, αφού η εταιρεία Inner Μedia διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα. Η αλλαγή αυτή θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, πλήρη συμβατότητα με το format ΡΚzίp ν4.5, δημιουργία συμπιεσμένων αρχείων με μέγεθος άνω των 4GB, συμπίεση μέσω δικτύου και "σπάσιμο" των συμπιεσμένων αρχείων σε κομμάτια συγκεκρι­μένου μεγέθους (spanning). Τυχόν επιτυχημένη υλοποίηση της νέας τεχνολογίας αναμένεται να επιφέρει μεγάλες αλλαγές και ανακατατάξεις στο χώρο της συμπίεσης αρχείων, όμως σήμερα και μέχρι την παρουσίαση των νέων Windows η χρήση κάποιου εξειδικευμένου προγράμματος αποτελεί μονόδρομο.

Με δεδομένο ότι οι διαφορές μεταξύ των επιδόσεων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, η ευχρηστία, η διάδοση και τα χαρακτηριστικά που προσφέρει κάθε πρόγραμμα μετατρέπονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την τελική επιλογή. Οι χρήστες, που είτε δεν γνωρίζουν τα ανταγωνιστικά fοrmats αρχείων RAR, ΑCΕ, SΙΤ κ.λπ. είτε έχουν επιλέξει να μην τα χρησιμοποιούν, θα πρέπει να στραφούν προς το WinΖip, που παρά τους περιορισμούς του, αποτελεί το πιο διαδεδομένο συμπιεστικό πρόγραμμα και συνεργάζεται άψογα με οποιαδήποτε έκδοση των Windows. Το ΡΚzίp, αν και καταφέρνει να ξεπεράσει αρκετούς από τους περιορισμούς του άμεσου ανταγωνιστή του, διαθέτει ένα περιβάλλον με πολλές ρυθμίσεις, που περισσότερο θα μπερδέψουν παρά θα διευκολύνουν τους χρήστες. Στην αντίθετη περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εργασίας με αρχεία ΑCΕ, RAR ή SΙΤ, προβάδισμα αποκτούν οι αντίστοιχες εφαρμογές που προσφέρουν παράλληλα υποοτήριξη προς το ανταγωνιστικό format ΖΙΡ.

Το WinAce διακρίθηκε για την υψηλή συμπίεση που πέτυχε, επίδοση, όμως, που αποβαίνει εις βάρος της ταχύτητας. Το WinRΑR τοποθετείται μεταξύ του WinAce και του WinΖip, από πλευράς τόσο ταχύτητας όσο και ποσοστού συμπίεσης, ενώ, τέλος, το κυριότερο χαρακτηριστικό του Stuffit είναι ότι διαχειρίζεται αρχεία SΙΤ που συναντάμε στους Mac. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες θα πρέπει να σταθμίσουν τις ανάγκες τους και να επιλέξουν το πρόγραμμα που τους εξυπηρετεί.

Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της γλώσσας XHTML 1 Strict και CSS2
Author: Ioannis Androulakis